Chính sách dành cho đại lý

THỎA THUẬN GIỮA KÊNH PHÂN PHỐI VÀ ĐẠI LÝ BỘ ĐÀM

* Điều kiện tham gia 

- Là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực Máy bộ đàm hoặc các ngành nghề liên quan đến Viễn thông (vui lòng email Giấy phép công ty)

* Quyền lợi dành cho đại lý

- Được hưởng chế độ giá riêng dành cho đại lý. 

- Được hổ trợ hạn mức công nợ tương ứng với khả năng của đại lý.

- Được hưởng các mức chiết khấu ưu đãi khi đạt doanh số cao.

- Được hỗ trợ về catalog, posters và các vật tư trang bị hổ trợ bán hàng.

- Được hỗ trợ kỹ thuật khi cần lắp đặt hệ thống trạm hay các vấn đề bảo hành tại kênh phân phối.

- Được giới thiệu khách hàng trong khu vực địa lý của đại lý.

- Được thưởng theo doanh số cuối năm (trên cơ sở chỉ tiêu doanh số của hãng đề ra)

Vui lòng liên hệ: 0933 070 111 hoặc email về xuancentury@gmail.com để được hỗ trợ sớm nhất có thê.

Copyright © 2016