Catalogue bộ đàm Motorola

Catalogue Bộ Đàm Motorola:

Thông tin cấu hình kỹ thuật và các tiêu chuẩn của máy bộ đàm được thể hiện đầy đủ và chính xác trong catalogue.

Giúp cho các bạn làm hồ sơ thầu có cơ sở thông tin để điền vào hồ sơ chào thầu của mình

Download catalogue bộ đàm Motorola từ các link bên dưới:  

Catalogue bộ đàm Motorola đầy đủ 1 link duy nhất

Download tại đây

 

Catalogue bộ đàm Motorola analog

Catalogue bộ đàm MagOne A8 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm CP1100 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm CP1100 Tiếng Anh

Catalogue bộ đàm CP1300 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm CP1300 Tiếng Anh

Catalogue bộ đàm GP2000s Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm GP2000s Tiếng Anh

Catalogue bộ đàm GP3188 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm GP3188 Tiếng Anh

Catalogue bộ đàm P3688 Tiếng Anh

Catalogue bộ đàm GP328 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm GP328 Tiếng Anh

Catalogue bộ đàm GP338 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm GP338 Tiếng Anh  

 

Catalogue bộ đàm gắn xe:

Catalogue bộ đàm M3688 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm M3688 Tiếng Anh

Catalogue bộ đàm GM3188 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm GM3688 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm GM3688 Tiếng Anh

Catalogue bộ đàm GM338 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm GM338 Tiếng Anh  

 

Catalogue bộ đàm khác:  

Catalogue bộ đàm TC-508 Tiếng Việt

Catalogue bộ đàm TC-508 Tiếng Anh

Catalogue bộ đàm CLARIGO 418 Tiếng Anh

Copyright © 2016