Tiêu chuẩn chống cháy nổ mới cho bộ đàm Motorola

TIÊU CHUẨN MỚI VỀ CHỨNG NHẬN CHỐNG CHÁY NỔ TRONG KHU VỰC NGUY HIỂM:

 

Định nghĩa về nguồn gây cháy nổ:

1. Oxygen: Nguồn Ôxy hay không khí

2. Ignition Source: Nguồn gây cháy (do nhiệt, đánh lửa,...)

3. Fuel: Nhiên liệu để cháy

4. Gas or Dust in suspension: Độ huyền phù (nổi lơ lửng) của các hạt bụi hoặc hơi gas

5. Concentration: Nồng độ của các hạt/hơi này

6. Explosive limits: Giới hạn nổ của các hạt/hơi này

Khi bạn phải làm việc trong môi trường dễ cháy nổ như sản xuất sơn, dầu khí hay khai thác khoáng sản… Các thiết bị liên lạc hoạt động trong môi trường này phải đảm bảo các tiêu chuẩn chống cháy nổ phù hợp với quy chuẩn Quốc Té.

Trước đây bạn sử dụng bộ đàm Motorola GP328, GP338 đạt tiêu chuẩn chống cháy nổ IS(Intrinsically Safe) do FM Approved chứng nhận. Từ 01/01/2015 Motorola đã áp dụng tiêu chuẩn chống cháy nổ mới các các dòng bộ đàm cầm tay của mình, điển hình là dòng máy bộ đàm kỹ thuật số P6620i. Tiêu chuẩn chống cháy nổ mới cho dòng này là TIA(Telecommunications Industry Association) do UL(Underwriters Laboratories) chứng nhận.

bo dam chong chay no

Tiêu chuẩn bộ đàm chống cháy nổ mới TIA thay thế cho chuẩn cũ IS

 

 

Việc chuyển đổi này nhằm đưa sản phẩm bộ đàm của Motorola vào hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu để phù hợp được nhiều quốc gia và vùng sử dụng.

 

Bo dam chong chay no UL

Copyright © 2016